HISTORIA STAREJ WIŚNIEWKI
I OKOLICY
od czasów najdawniejszych
Proszę byłych i obecnych mieszkańców
 naszej Gromady wiosek
o dostarczanie do tworzonych tu Kronik posiadanych materiałów archiwalnych: zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień, dotyczących życia zbiorowego i rodzinnego,
 jak również zgłaszania zauważonych różnego rodzaju błędów.
*
kontakt: Bronisław Suchy      bronisz@poczta.pl
oraz Księga Gości
***************************************
STRONA GŁÓWNA
WSTĘP
Nasza wieś jako jedna z większych wiosek od czasów znanych z pierwszych historycznych zapisów, miała kilka w swej historii bardzo znaczących nieprzychylnych okoliczności chamujących jej rozwój.

W XVI wieku przez pewien okres na skutek wojny i panującej zarazy była całkowicie wyludniona.

Zamiar rozwinięcia Wiśniewki w miasto na wzór Tarnówki przez Karola Grudzińskiego upadł na skutek wyniszczenia jego posiadłości przez wycofujące się z Polski wojska szwedzkie w 1657 roku.

W zaborze pruskim okrojono przynależne jej grunty kosztem nowo powstałych niemieckich wiosek - koloni: Nowej Wiśniewki, Ług i Czernic. Okrojono podchodząc granicami Ług i Czernic niemal do samych progów jej mieszkańców.

Planowana linia kolejowa Złotów - Wiśniewka - Debrzno - Chojnice też nie doszła do skutku.  Miasto Debrzno nie chciało żelaznej koleji, wobec czego zbudowana została przez Zakrzewo i Lipkę.

W czasach Polski Ludowej odłączono od Wiśniewki dwa folwarki i młyn Wiśniewski wraz z przyległymi gruntami na rzecz Proch. Pozbawiono także Wiśniewkę starego statusu gminy, a tym samym statusu wsi rozwojowej na rzecz Zakrzewa do którego nas dołączono. Zablokowano budownictwo indywidualne na nowych działkach a także budowę nowej Szkoły.
.
Nowy  pomyślny czas otwożył się z chwilą zorganizowania się naszej społeczności
w STOWARZYSZENIU DLA ROZWOJU STAREJ WIŚNIEWKI I OKOLCY "GROMADA".
.
Zaistniała potrzeba uporządkowania i scalenia historii naszej wioski oraz okolicy, ponieważ uzbierało się bardzo wiele materiałów,  które wypada udostępnić zainteresowanym osobom naszej lokalnej społeczności. 

*

Ze względu na bardzo wiele materiałów wymagających uwzględnienia,  całość została podzielona na kilka części.

Opracowanie bazuje na źródłach archiwalnych, różnego rodzaju publikacjach i przekazach ustnych.

Gdzie brak szczegółowych informacji na dany temat, znalazły się również pewne domysły

rozwijające niejasności przekazów ustneych: - (dot. legend i opowieści)

*

W różnych archiwach zachowało się sporo zapisów dotyczących naszej wioski i okolicy. Poszukiwania są żmudne i czasochłonne. Może jednak ktoś dotrze na przykład do źródeł dotyczących lokacji naszych okolicznych wiosek : Nowej Wiśniewki, Ług i Czernic. Tematyka historyczna jest bardzo rozległa, bo obejmuje wszystkie dziedziny życia i wydarzenia od czasów najdawniejszych do dnia wczorajszego. Jest pełna zaskakujących wiadomości, zwłaszcza gdy odnajdujemy w nich cząstkę historii naszej rodziny.

B.S. 

Na tej pierwszej stronie najpierw  kilka pocztówek i zdjęć.

Najstarsza pocztówka z widokami Wiśniewki, z 1906 roku.

W 2012 roku staraniem Stowarzyszenia dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolicy "Gromada"
została wydana poniższa publikacja.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW