HISTORIA STAREJ WIŚNIEWKI
I OKOLICY
od czasów najdawniejszych
Proszę byłych i obecnych mieszkańców
 naszej Gromady wiosek
o dostarczanie do tworzonych tu Kronik posiadanych materiałów archiwalnych: zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień, dotyczących życia zbiorowego i rodzinnego,
 jak również zgłaszania zauważonych różnego rodzaju błędów.
*
kontakt: Bronisław Suchy      bronisz@poczta.pl
oraz Księga Gości
***************************************

Gwarowe Teksty


Nasza dołwnoł młowa
*
Nasza dołwnoł młowa dziejś siy zagubiyła
chtóroł ludzie nakoło do siejbie młówiyli
jaż serce siy krajało i pynczniała głowa
jak w majowe świynto - kedy wszyście zwóny
a ludzie idoł zewszołt na spotkanie nieba
*
...czy to je grołśka - czy to je spełniynie
jak siy ryba w wojdzie pod słóńcem rozmiyni
po czym poznołsz ptołszka ?
i z jaciych korzyni je ta nasza młowa ?
zapytoj siy chmurci - młoże ci łodpojwiy
.* 

Malowanoł skrzynioł
*
Z tołpolowy desci
Stołrek joł wyrojbiył
w jysiynne wiyczory
nóżci przyłozdojbiył
*
przyniós do przedni izby 
na łogląndanie
co byńdziym w ni trzymać ?
chto zgannie ?
*
koszule łod świynta
i wstążci i ziejle
kapalusz ziylóny
portci na niydziejle
*
palmowy bukiecik 
grómnice i twoje
chustci haftowane
i zapinci moje
*
niych malołrz maluje 
złote tólipołny 
ptołszka na gałąsce 
co zwiesne zwiastuje
na szczyńście rojdziny !
niych co kce kósztuje !
*

Szczyńście
*
Jachoł chłop z parobciym swojym
Do boru po drwa
Jadoł jadoł jaż tu narołs
Kóń jym w drodze dymba stanył
*
Zajołnc droge jym przelejcioł
No i co wtym złygo ?
Zajołnc ? to niyszczyńście przejcie !
Tak młówi niyjeden
*
Nazołd do dóm ! lejpi wróćma
Może być cojś złygo
W tym zajołncu co po lejsie
Naszym teru śmigoł
*
W drudzi dziyń z samygu rana
Znów do boru jadoł
Śniyżek cicho posypuje
Zajołnc znik bez śladu
*
Potem migło jym cojś w lejsie
Chyba szczotka wilka
Jeden wilk ? łón szczyńście niejsie
Tak młówi niyjeden
*
Uwiołnzali kónia w lejsie
Idoł dali z sieciyrami
I rołmbajoł jaż siy niejsie
Echo, i wesołe jych gołdanie
*
Idż no zobołcz mój parobku
Co tam kóń i przyniejś z woza
Podpołudek nasz czym pryndzy
*
Idzie patrzy dzikoł zgroza
Łoczóm swojyn jaż niy wierzy
Kóń na ziymi łobalóny
Wilk z kazuba zymby szczerzy
*
Jaż mu w piyrsi dech zaparło
Gospodołżu chojć no jyno
Szczyńście drze siy kónia żdrzarło
* B.S.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW