HISTORIA STAREJ WIŚNIEWKI
I OKOLICY
od czasów najdawniejszych
Proszę byłych i obecnych mieszkańców
 naszej Gromady wiosek
o dostarczanie do tworzonych tu Kronik posiadanych materiałów archiwalnych: zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień, dotyczących życia zbiorowego i rodzinnego,
 jak również zgłaszania zauważonych różnego rodzaju błędów.
*
kontakt: Bronisław Suchy      bronisz@poczta.pl
oraz Księga Gości
***************************************

HarcerstwoHarcerstwo w naszej Wiosce.

Pierwszy polski hufiec harcerski w naszej wiosce został
utworzony około 1937 roku, z inicjatywy nauczyciela Prywatnej Polskiej Szkoły
pana Józefa Hofmana. Dokładnej daty nie znamy, ponieważ nie zachowały się żadne
dokumenty, zapisy, ani zdjęcia.

Jedynie żyjąca ostatnia osoba z grupy Zuchów Pani Łucja
Sucha z domu Kielich przekazała nam to co pamięta ze swego dzieciństwa.

Pamięta Ona swoją Zuchową Przysięgę składaną wraz ze swoją
siostrą Różą uroczyście w Zakrzewie w gronie Zuchów z całej Ziemi Złotowskiej.
Każdy Zuch składający przysięgę otrzymał Legitymację i Krzyż Harcerski.

Pamięta także starszą od siebie Agnieszkę Przybyłka z sąsiedniego
domu która była o stopień wyżej, w grupie Druchów.  Kuzyn Łucji Joachim Gracz był
Zastępowym i opiekował się Zuchami.

Jej wspomnienia sięgają również czasu spędzonego na Obozie
Harcerskim w Raciborzu gdzie spotkali się z grupą harcerzy ze Śląska. Wspomina
także zajęcia świetlicowe i zbiórki. Trwało to jednak krótko, ponieważ w 1939
roku wybuchła wojna i pogrzebała brutalnie rozwijające się życie Polskich
Harcerzy w naszej Wiosce. 
Okres powojenny nie został na razie opisany i udokumentowany. Może ktoś ma zdjęcia lub inne materiały do skopiowania i umieszczenia na tej podstronie.
Drużyna Zuchów "Dzikie Plemię" pod opieką druchny Edyty działa -  rok 2013 -
Z pogadanką o Historii Wiśniewki i Harcerstwie w naszej wiosce.
21 września 2013 przez naszą wieś przjeżdzali motocykliści i rowerzyści  "Drugiego Rajdu w Ciemno" organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie. Uczestnicy mieli przygotowane zadania testowe dotyczące historii Wiśniewki i miejscowej gwary. Rajd z naszej strony był głownie obsługiwany przez Członków Stowarzyszenia dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolicy oraz drużynę Zuchów "Dzikie Plemię"
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW