HISTORIA STAREJ WIŚNIEWKI
I OKOLICY
od czasów najdawniejszych
Proszę byłych i obecnych mieszkańców
 naszej Gromady wiosek
o dostarczanie do tworzonych tu Kronik posiadanych materiałów archiwalnych: zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień, dotyczących życia zbiorowego i rodzinnego,
 jak również zgłaszania zauważonych różnego rodzaju błędów.
*
kontakt: Bronisław Suchy      bronisz@poczta.pl
oraz Księga Gości
***************************************

Moje prace plastyczne związane z historią wioski i okolicy

Legenda o Śpiącym Wojsku I

Alegoria Rodzinnego Domu

Święty Marcin Patron Naszego Kościoła

Nasz Wiśniewski Witacz

Legenda o Śpiącym Wojsku II

Legenda o Śpiącym Wojsku III

List

Wozy do Gdańska

Niedzielny Poranek w Wiśniewce

Nocna Akcja - Ukrywanie Dzwonów

Pierwszy Dzwonek w Polskiej Szkole

Powrót z pastwiska

Matka Boska Radosna

Matka Boska Górecka

Wybiyrci

Ignac na Ugorze

Drużba Weselny z Druchną

Mały Buczek

Legenda o Młynku w Prochach

Dla Zespołu Frygi w Łąkiem.

Zamek Złotowski

Prezentacja Herbu Powiatu Złotowskiego

Sosnowa Góra w pobliżu Jastrowia

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW