HISTORIA STAREJ WIŚNIEWKI
I OKOLICY
od czasów najdawniejszych
Proszę byłych i obecnych mieszkańców
 naszej Gromady wiosek
o dostarczanie do tworzonych tu Kronik posiadanych materiałów archiwalnych: zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień, dotyczących życia zbiorowego i rodzinnego,
 jak również zgłaszania zauważonych różnego rodzaju błędów.
*
kontakt: Bronisław Suchy      bronisz@poczta.pl
oraz Księga Gości
***************************************

Prace plastyczne związane z historią wioski i okolicy

Legenda o Śpiącym Wojsku I

Święty Marcin Patron Naszego Kościoła

Legenda o Młynku w Prochach

Alegoria Rodzinnego Domu

Nocna Akcja - Ukrywanie Dzwonów

Drużba Weselny z Druchną

Niedzielny Poranek w Wiśniewce

Matka Boska Radosna

Wozy do Gdańska

Powrót z Pastwiska

Wybiyrci

Ignac na Ugorze

Legenda o Śpiącym Wojsku II

Pierwszy Dzwonek w Polskiej Szkole

Legenda o Śpiącym Wojsku III

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW