HISTORIA STAREJ WIŚNIEWKI
I OKOLICY
od czasów najdawniejszych
Proszę byłych i obecnych mieszkańców
 naszej Gromady wiosek
o dostarczanie do tworzonych tu Kronik posiadanych materiałów archiwalnych: zdjęć, dokumentów, zapisy wspomnień, dotyczących życia zbiorowego i rodzinnego,
 jak również zgłaszania zauważonych różnego rodzaju błędów.
*
kontakt: Bronisław Suchy      bronisz@poczta.pl
oraz Księga Gości
***************************************

Po II Wojnie Światowej

Zarys ogólny.
Po przetoczeniu się „wyzwolicielskiego” wojennego walca przeważających sił wschodniego uzurpatora, po odejściu do koszar jego zdemoralizowanego wojska, po powrocie ocalałych ojców i synów do rodzin, życie wspólnotowe zaczęło odradzać się na nowo. Do szkół powrócili niektórzy przedwojenni nauczyciele. W naszej wiosce Piotr Łangowski i nauczyciel Horst z Zakrzewa. Piotr Łangowski nawiązywał do tradycji i doświadczeń z przed wojny podejmując również pracę z młodzieżą. Używano przedwojennego sztandaru Stowarzyszenia Młodzieży Polsko – Katolickiej. Nastąpiło zbliżenie z młodzieżą nowych osiedleńców z różnych rejonów przedwojennej Polski, na bazie patriotycznej organizacji młodzieżowej „Wici”. Nie trwało to jednak długo, ponieważ nowe narzucone Polakom przez Stalina władze, zaczęły zwalczać wszystko co miało związek z Polską przedwojenną. Przedwojenny szeroko upowszechniony patriotyzm z zawołaniem „Bóg Honor Ojczyzna” starano się w brutalny sposób zastąpić kultem Stalina i Związku Radzieckiego. Powstało w prawdzie innego rodzaju, ale nowe zniewolenie.
Stopniowo, ale systematycznie wprowadzano nowe przepisy dotyczące zakresu krępowania wolności. Długo trwał ten czas poniżający wolność osobistą obywateli, zanim nastąpił ostateczny kryzys powodujący upadek tamtego systemu.
Część mieszkańców Wiśniewki i Okolicy czynnie uczestniczyła w trudnych wymagających odwagi przemianach które nastąpiły po 1980 roku, tak w ruchu Solidarnośći jak i w późniejszych Komitetach Obywatelskich. I znów poważnym oparciem dla tych osób  stał się udział kościoła dodającym odwagi jak i łagodzącym formy protestu.
Bolesną dla wielu rodzin stała się nowa sytuacja po przemianach ustrojowych.
Niskie minimum płacowe stało się nową formą wyzysku najemnego masowego pracownika, przez firmy krajowe i zagraniczne.
*
 Otwarcie granic do krajów świata dla wielu otworzyło nowe możliwości samorealizacji, ale też nowe problemy  w związku z rozłąką ojców lub matek od rodzin. Brak godziwie wynagradzanej pracy w Ojczyźnie porównywalnej z resztą Europy, jest czynnikiem niszczącym podstawy bytu narodu. Odczuwamy dobre i złe decyzje płynące z Brukseli, rzutujące na całokształt życia w Zjednoczonej Europie. Trzeba jednak mieć nadzieję i wiarę że te trendy zostaną przez mądre postawy społeczeństwa  i  wybieralnej władzy przezwyciężone, dla wsp.olnego dobra
z zachowaniem tradycyjnych wypróbowanych również u nas wartości, z pożytkiem dla godnego życia, tak w Wielkich jak i Małych Ojczyznach
,
Młodzież powojenna i jej początki w Stowarzyszeniu "Wici" z nawiązaniem do tradycji "Rodła",
pod przewodnictwem przedwojennego nauczyciela Piotra Łangowskiego.

Zdjęcie młodzieży z organizacji„Wici”

z nauczycielem Piotrem Łangowskim.

Z tyłu od lewejstrony.

1…..?.....,2. KonradMassel, 3. Franciszek Przybyłka, 4…..?.....

5. Alojzy Massel,6. Julia Gracz,7.Piotr Łangowski, 8. Monika Buretta,

9. Czesław Suchy, 10. Marian Jonac, 11.Wacław Stępniewski, z Ług, 12.Klemens Weiland, 13. Antoni Piszczek, z Czernic,

14. Jan Suchy, 15.Leon Zdrenka, 16…..?....,

*

17. Klara Sucha, 18.Marta Sucha, 19.Krara Gała, 20. Cecylia Wiebrzkowska, 21. Łucja Kielich, 22.Agnieszka Weilant, 23. Agnieszka Zych, 24. Marta Misiak,

*

25. Irma Jach, 26.Czesława Dzioba, 27. Łucja Sucha, 28. Agata Gracz, 29. Renata Massel.

Zdjęcie z pierwszych lat powojennych.

Młodzież i młode małżeństwa.

Z tyłu od lewej strony.

1 i 2. Franciszek Rosenthal z żoną, z Czernic, 3. Agnieszka Zych.

4.5.6.7 ?......,8. Klara Sucha, 9.Witold Gracz, 10. Józef Gracz,

11. Irma Jach, 12. Antoni Piszczek,z Czernic,

13,Wacław Stępniewski, z Ług, 14 i 15. nauczyciel Horst z żoną,

16 i17. Piszczek Paweł z żoną Leonardą,18. Czesław Suchy,

19. Paweł Kowalski,  20…?....21. Łucja Kielich, 22.23…..?.....

*

24. Klara Gała, 25.Anna Kowalska, 26. Renata Massel,

 27. Kazimierz Socha, 28. Julia Gracz, 29.Henryk Banach, z Ług,

30. Józef Rosenthal, z Czernic,

*

31. Klara Cicha, 32.Czesława Dzioba, 33.Wanda Cicha, 34. Monika Buretta, 35. Róża Kielich, 36. LeonZdrenka, 

*

37. Agata Gracz, 38. Józef Przybyła.


Drużyny piłkarskie.

Drużyna piłki nożnej w Wiśniewce wroku 1949.

Z lewej od tyłu.

Edmund Przybyła,Paweł Jasiek, Alojzy Massel, Zygmunt Wiebrzkowski,

 Józef Rosenthal, kapitan.

……?....Najda, WitoldJasiek, Czesław Suchy.

Leon Zdrenka,….?.....Cicek, Edmund Gracz.

Z boku Roman Brożek.

Lata pięćdziesiąte.

Kunibert Kołodziej, Norbert Kielich, Alojzy Massel,

Zygmunt Wiebrzkowski, Józef Rosenthal,

….?.....Smukowski, Czesław Suchy, Józef Tattera,

Paweł Kowalski, Józef Przybyła, Edmund Gracz.


Po zakończeniu wojny kolejnymi sołtysami w Polskiej a potem Starej Wiśniewce byli miejscowi mieszkańcy wioski: Adam Suchy, Piszczek Paweł, Jan Tattera, Konrad Wachholc, Dominik Suchy, a obecnie pełni tą funkcję Andrzej Massel.
*
Pierwszym powojennym wójtem gminy Polska Wiśniewka był Bolesław Olszewski, przymusowy robotnik rolny w Wiśniewce z okresu wojny.
Pierwsze lata powojenne.

Ogólna sytuacja w Kraju miała w wielu przejawach życia swoje odbicie również w naszej Małej Ojczyźnie.

Nadzieja na naprawdę wolną Polskę szybko okazała się złudną. Nowe ograniczenia, tak wolności osobistej, społecznej i gospodarczej zaczęły krępować  kontynuację zaszczepionych przed wojną kierunków rozwoju. Rozczarowanie nową narzucaną władzą, często również na najniższych szczeblach, cenzura, wymuszana kolektywizacja w rolnictwie, obrzydzanie i zakłamywanie polskiej historii i jej bohaterów, poczyniły trwałe spustoszenia w wielu młodych umysłach i podzieliły polskie społeczeństwo.

Ateizacja w szkolnictwie i wojsku, krępowanie awansu osób nie partyjnych, przywileje dla partyjnych, zniechęcały wielu, a innych mobilizowały do niebezpiecznych postaw buntu. Nasza rodzima społeczność w znacznej części przywiązana mocno do dziedziczonej przez pokolenia ziemi nie poddająca się w związku z tym kolektywizacji i innym naciskom władzy, była przez wiele lat, na wielu odcinkach, spychana siłą rzeczy na margines życia społecznego. Wzajemna asymilacja z ludnością napływową też nie zawsze była łatwą.

Czas jednak powoli niwelował zwłaszcza w śród młodych pokoleń atmoserę nieufności poprzez związki rodzinne i wspólną działalość na różnych odcinkach życia.

c.d.n.


DOŻYNKI
> Linki do albumu zdjęć <
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW